Esamasis laikas | Present time

Šiuolaikinės muzikos ir šokio koliažas Klaipėdos kamerinis orkestras Meno vadovas ir solistas Mindaugas Bačkus (violončelė) Muzika: Žibuoklė Martinaitytė, Raminta Šerkšnytė, Justina Repečkaitė, Loreta Narvilaitė, Vidmantas Bartulis Šeiko šokio teatras: Agnija Šeiko (meno vadovė, šokėja), Oksana Griaznova, Mantas Černeckas, Gintarė Ščavinskaitė,…

Esamasis laikas | Present time

Source

0
(0)

Šiuolaikinės muzikos ir šokio koliažas

Klaipėdos kamerinis orkestras
Meno vadovas ir solistas Mindaugas Bačkus (violončelė)

Muzika: Žibuoklė Martinaitytė, Raminta Šerkšnytė, Justina Repečkaitė, Loreta Narvilaitė, Vidmantas Bartulis

Šeiko šokio teatras: Agnija Šeiko (meno vadovė, šokėja), Oksana Griaznova, Mantas Černeckas, Gintarė Ščavinskaitė, Marija Ivaškevičiūtė, Inga Kuznecova, Dovilė Binkauskaitė, Niels Claes, Evgenij Kalachov (šokėjai)

Choreografija: Lora Juodkaitė, Oksana Griaznova, Aušra Krasauskaitė, Lukas Karvelis, Agnija Šeiko

Programoje:

Kompozitorės Ramintos Šerkšnytės „De Profundis“. Choreografė Lora Juodkaitė.
Šokėjai: Oksana Griaznova ir Mantas Černeckas.

Kompozitorės Loretos Narvilaitės „Siena“. Choreografas Lukas Karvelis.

Šokėjos: Inga Kuznecova, Marija Ivaškevičiūtė, Gintarė Ščavinskaitė.

Kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės „Pavasaris“. Choreografė Aušra Krasauskaitė.

Šokėjai: Niels Claes ir Evgenij Kalachov.

Kompozitorės Justinos Repečkaitė „Chartres“. Choreografė Oksana Griaznova.

Šokėjai: Gintarė Ščavinskaitė, Mantas Černeckas, Marija Ivaškevičiūtė, Inga Kuznecova ir Dovilė Binkauskaitė.

Kompozitoriaus Vidmanto Bartulio „I like Marlene Dietrich“.

Idėjos autorės: Agnija Šeiko, Aira Naginavičiūtė.

Choreografė, šokėja: Agnija Šeiko.

Kostiumų dailininkė: Sandra Straukaitė.

Esamasis laikas kiekvieną akimirką tampa praeitimi, tačiau žmogaus gyvenimo laikas, filosofiškai žvelgiant, iki pat pabaigos lieka esamuoju, gyvenančiu mumyse. Muzikos ir šokio koliažas – tai šiuolaikinės lietuvių muzikos ir šokio žemėlapis, atskleidžiantis penkių kompozitorių ir penkių choreografų laiko patirtis santykyje su dabartimi.

2019 kultūros metai buvo itin sėkmingi Lietuvos menininkėms moterims, kurios savo srityse pripažintos geriausiomis pasaulyje. Būtent jų sėkmė padiktavo idėją suburti šiuolaikinės muzikos ir šokio kūrėjas viename projekte, kuris publikai plačiau pristatytų jų darbus. Projekto koloritą papildo ir dviejų vyrų – kompozitoriaus ir choreografo – kūriniai, skirti moterims, tirpdantys lyčių stereotipus.

Koliažą sudaro aktualiausi šiuolaikinės muzikos ir šokio kūrėjų darbai. Tai skirtinga kūrybos stilistika pasižyminčių kompozitorių Ramintos Šerkšnytės, Žibuoklės Martinaitytės, Justinos Repečkaitės, Loretos Narvilaitės ir ką tik amžinybėn iškeliavusio Vidmanto Bartulio muzikos kūriniai. Jiems šokio miniatiūras sukūrė įvairių kartų ir mokyklų choreografai Lora Juodkaitė, Oksana Griaznova, Aira Naginevičiūtė, Aušra Krasauskaitė, Agnija Šeiko ir Lukas Karvelis.
Muzikos kūrinius atlieka Klaipėdos kamerinis orkestras, kuriam vadovauja ir solo violončele griežia Mindaugas Bačkus. Choreografų menines vizijas įgyvendina Šeiko šokio teatro šokėjai.
Šis projektas yra Klaipėdos koncertų salės ir Šeiko šokio teatro koprodukcija.

//

Contemporary music and dance collage

Klaipėda Chamber Orchestra
Artistic Director and Soloist Mindaugas Bačkus (cello)

Music by: Žibuoklė Martinaitytė, Raminta Šerkšnytė, Justina Repečkaitė, Loreta Narvilaitė, Vidmantas Bartulis

Šeiko Dance Theatre: Agnija Šeiko (Artistic Director, dancer), Oksana Griaznova, Mantas Černeckas, Gintarė Ščavinskaitė, Marija Ivaškevičiūtė, Inga Kuznecova, Dovilė Binkauskaitė, Niels Claes, Evgeniy Kalachov (dancers)

Choreography: Lora Juodkaitė, Oksana Griaznova, Aušra Krasauskaitė, Lukas Karvelis, Agnija Šeiko

The present becomes the past at every instant, but the time of human life, looking at it philosophically, always remains present, living within us while we are alive. This collage of music and dance is a map of Lithuanian contemporary music and dance, which delineates experiences of time by five composers and five choreographers, as well as their unique relationship with the present.

Last year was marked with the extraordinary success enjoyed by Lithuanian women artists who have been recognised as the best in the world in their respective disciplines. It was their tremendous success that prompted an idea to gather different female composers and choreographers in one project, which would showcase their work. The presence of two male artists adds more colours to this project and helps dissolve gender stereotypes.

This collage consists of the most exciting works by contemporary composers and choreographers. It features music by five very different composers, including Raminta Šerkšnytė, Žibuoklė Martinaitytė, Justina Repečkaitė, Loreta Narvilaitė and recently departed Vidmantas Bartulis. Five chorographers, likewise representing different styles and generations, including Lora Juodkaitė, Oksana Griaznova, Aira Naginevičiūtė, Aušra Krasauskaitė and Lukas Karvelis, used this music for their dance miniatures.

This project is a co-production between the Klaipėda Concert Hall and the Šeiko Dance Company.

0 / 5. 0