FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 2021-2022 ”TOON GAKUDAN” at KOBE KOKUSAI HALL <For JLOD live>

DEC.25th,2021 OPEN 14:00 START 15:00 at KOBE KOKUSAI HALL VOCAL : FUMIYA FUJII   BASS : NOBUO ARIGA GUITAR : SHINJI TAGUCHI PIANO : YUKI KISHIDA PERCUSSION : TAMAO FUJII VIOLIN : SHOHEI YOSHIDA VIOLIN : MOTOKO FUJIIE VIOLA : KEIKO…

FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 2021-2022  ”TOON GAKUDAN”  at KOBE KOKUSAI HALL <For JLOD live>

Source

0
(0)

DEC.25th,2021
OPEN 14:00 START 15:00

at KOBE KOKUSAI HALL

VOCAL : FUMIYA FUJII  
BASS : NOBUO ARIGA
GUITAR : SHINJI TAGUCHI
PIANO : YUKI KISHIDA
PERCUSSION : TAMAO FUJII
VIOLIN : SHOHEI YOSHIDA
VIOLIN : MOTOKO FUJIIE
VIOLA : KEIKO KIYOTA
CELLO : JUNPEI HAYASHIDA
SAX,FLUTE : TAKAFUMI KAWASHIMA

FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 2021-2022
“TOON GAKUDAN”

https://www.fumiyafujii.net/live/2021/08/22/5540

#JLOD

0 / 5. 0